Regulamin

Regulamin systemu sprzedaży online biletów Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

 1. Warunkiem skorzystania z systemu internetowej sprzedaży jest:
  a)  zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i powoduje powstanie stosunku zobowiązaniowego między Kupującym, a Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych
  oraz
  b) spełnienie wymaganych procedur zakupu na stronie: bilety.muzeum.walbrzych.pl:
  - wybraniu daty i godziny zwiedzania Muzeum,
  - wybór rodzaju i liczby biletów,
  - zalogowaniu się do serwisu (dla Kupujących posiadających konto w serwisie) bądź skorzystanie z opcji zakupu bez rejestracji (opcjonalnie - założenie konta w serwisie),
  - wprowadzenie danych Kupującego lub – w przypadku Kupujących posiadających konto w serwisie – sprawdzenie poprawności danych przypisanych do konta,
  - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz fakultatywnie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  - dokonanie wyboru metody płatności online,
  - dokonanie płatności online,
  - zapoznanie się z treścią wiadomości otrzymanej na wskazany w procesie zakupu adres e-mail,
  - wydrukowanie biletu lub zachowanie go w formie elektronicznej celem okazania przed rozpoczęciem zwiedzania Muzeum.
 2. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup wszystkich rodzajów biletów oferowanych przez Muzeum Porcelany w Wałbrzychu. Aktualna oferta biletów dostępna jest na stronie muzeum.walbrzych.pl
 3. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję Faktura VAT oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 5. Na podstawie art. 38 ust. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 6. Podmiotem (instytucją) przetwarzającym płatności online jest: System Płatności Tpay.com należący do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań, KRS nr 0000412357
 7. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, z siedzibą przy ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych Tel.: 74 664 60 30, e-mail: muzeum@muzeum.walbrzych.pl
 8. Dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprzedaży biletów w celu realizacji umowy sprzedaży biletów, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów;
 9. Muzeum Porcelany w Wałbrzychu będzie przetwarzało wskazane dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (do wykonania umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.I.2016.119.1), zwane dalej RODO.
 10. Podanie danych wskazanych w pkt 7 jest niezbędne do wykonania umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało tym, że zawarcie umowy nie będzie mogło być zrealizowane.
 11. Kupującemu przysługuje w dowolnym momencie prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych bez podania przyczyny. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 12. Podane dane będą ujawniane jedynie podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 13. Dane Kupującego będą przetwarzane przez okres realizacji umowy i ewentualnych roszczeń, oraz do momentu wycofania udzielonej zgody lub uzyskania informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.
 14. Informacja o rezygnacji wraz z danymi może być przechowywana przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych.
 15. Kupującemu przysługuje prawo do żądania od Muzeum Porcelany w Wałbrzychu dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i uzyskania ich kopii. W tym celu Kupujący powinien przesłać informację z żądaniem na adres iod@muzeum.walbrzych.pl.
 16. Kupującemu przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 17. Kupujący w razie wątpliwości ma prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@muzeum.walbrzych.pl lub listownie: Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych.
 18. Muzeum Porcelany w Wałbrzychu nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 19. Muzeum Porcelany w Wałbrzychu nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
 20. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu realizacji zamówienia przekazywane będą drogą elektroniczną.
 21. Muzeum Porcelany w Wałbrzychu zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.
 22. Wszystkie informacje na temat trasy i warunków zwiedzania oraz wydarzeń odbywających się Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, cennika, ofert specjalnych, godzin pracy i inne, opublikowane są na stronie www.muzeum.walbrzych.pl, można je także uzyskać telefonicznie pod numerem 74 664 60 30 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 lub mailowo pod adresem: recepcja@muzeum.walbrzych.pl
 23. Zakup biletu oznacza zapoznanie się z Regulaminem zwiedzania dostępnym na stronie muzeum.walbrzych.pl oraz zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.